Disclaimer

Henk Bosch Schilderwerken heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Henk Bosch Schilderwerken aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Henk Bosch Schilderwerken garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Henk Bosch Schilderwerken gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website hyperlinks zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Henk Bosch Schilderwerken op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Henk Bosch Schilderwerken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van hyperlinks of voor de informatie die het volgen van hyperlinks oplevert. Plaatsing van een hyperlink naar een website van derden impliceert niet dat Henk Bosch Schilderwerken de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.