Houtrot en Reparaties

Houtrot ontstaat meestal door een combinatie van factoren. Weersinvloeden en temperatuur spelen daarbij een grote rol. De belangrijkste factor is echter slecht schilderwerk. Want als delen van een woning of bedrijfspand niet goed beschermd zijn door de juiste en goed aangebrachte verf, dan hebben vocht en zuurstof vrij spel. Ook slecht kitwerk binnen en buiten, vooral bij ramen, leidt nogal eens tot houtrot of anderszins aangetast hout. Slechte ventilatie van woningen werkt houtrot ook in de hand, evenals onvakkundig gemonteerde glasruiten.

De oplossing is even simpel als doeltreffend. Allereerst brengt Henk Bosch Schildersbedrijf de gebreken aan uw woning of bedrijfspand in kaart. Dan wordt een plan van aanpak gemaakt. Rotte delen worden waar mogelijk uitgehakt en deels vervangen en waar nodig volledig vervangen. Soms is het nodig om compleet nieuwe ramen en deuren te plaatsen. Slecht kitwerk wordt eveneens vervangen, waarna grondig schilderwerk moet voorkomen dat houtrot nog een kans krijgt. Zo is uw pand weer klaar voor de toekomst.